Contact Us

Please Call or Email us prior to your visit for the best hospitality. Thank you!

The Bean Concepts Studio

15 Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú, Quận 7, Tp.Hồ Chi Minh

English: +84 (0) 909 358 858 (Mr.Andy) Vietnamese: +84 (0) 797 537 916 (Mr.Tiep) Email: tiep@beanconcepts.com

Opening Time

Ngay hôm nay

Theo lịch hẹn

Please let us know your inquiry!

Hủy

Trang này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách về quyền riêng tư của Google và có áp dụng Điều khoản dịch vụ.